02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Coombs - Wright


کد آزمایش

206


مورد استفاده

تشخیص آنتی بادیهای بلوکان از کلاس IgG و یا گاهی IgA


نام روش اندازه گیری

کومبس رایت لوله ای


نام های مشابه

کومبس رایت


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه به مدت 7 روز در ◦c 4 و 30 روز در ◦c 20- پایدار است


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

از همولیز نمونه اجتناب گردد، زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد تداخل می نماید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه به شدت همولیزه یا لیپمیک در نتایج آزمون ایجاد تداخل می کند.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

این آزمایش برای تشخیص مرحله حاد و مزمن بیماری تب مالت (برسلوزیس) پس از تست رایت انجام می شود.


تفسیر

در بعضی موارد با وجود مثبت بودن کشت خون واکنش رایت منفی می باشد. در این قبیل موارد آنتی کرهای بلوکان در سرم وجود دارند که از کلاس IgG و یا گاهی IgA می باشند و فاقد قدرت آگلوتیناسیون می باشند. برای تشخیص این آنتی بادی ها از آنتی گاماگلوبولین انسانی که اصطلاحا سرم کومبس نامیده می شود استفاده می گردد.


احتیاط ها

همانند آزمایش رایت.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال