02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

VZV IgG/IgM


کد آزمایش

362 &363


مورد استفاده

تشخیص آزمایشگاهی عفونت ویروس واریسلا زوستر (VZV).تعیین میزان پاسخ ایمنی افرادی که واکسینه شده اند.ثبت و مستند کردن ابتلا به عفونت ویروس واریسلا زوستر در گذشته در افرادی که سابقه ایمن سازی ( واکسیناسیون) به این ویروس را نداشته اند.تشخیص عفونت زونا در بزرگسالان.


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

آنتی بادی ضد ویروس واریسلا زوستر ( آبله مرغان- زونا)، Chickenpox، Varicella-Zoster Virus Serology


نوع نمونه

سرم، پلاسما


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

ترجیحاً پس از جداسازی سرم آن را تا زمان آزمایش در دمای 2-8oC نگاه دارید. زمان نگهداری ایده ال 48 ساعت می باشد.نمونه را در 20oC- فریز نکنید. نگهداری در این دما ویروس اوریون را به سرعت غیر فعال می کند.در صورتی که در طی 7 روز آزمایش انجام نشود، آن را در 70oC- نگاه دارید. فریز کردن در70oC - عفونت زایی ویروس را 10 تا 30 درصد کاهش می‏دهد.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


راهنمای جمع آوری نمونه

مطابق دستورالعمل آزمایشگاه در مورد بیماران مسری، از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. نمونه گیری باید در مکانی مجزا و در شرایط استریل، همراه با تکنیک های آسپتیک صورت گیرد.محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.نمونه گیر می بایست شرح حالی از وضعیت بالینی بیمار از وی پرسیده و در صورت لزوم در برگه آزمایش یادداشت نماید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه ای که در دمای اتاق مانده باشد.نمونه ای که به طور مکرر ذوب و فریز گردد.سرم های با همولیز و لیپمیک شدید.نمونه هایی که در معرض حرارت بالا قرار گرفته باشند.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی نمی باشد. ترجیحاً نمونه گیری طی 14 – 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود


اطلاعات بالینی

نتایج نمونه خون بند ناف، نوزادان و افراد دچار نقص سیستم ایمنی باید با احتیاط بیشتری تفسیر گردد.نتایج آزمون باید همراه با علائم بیمار، تاریخچه بالینی، و دیگر یافته های آزمایشگاهی ارزیابی شود.آزمایشات سرولوژیک حساسیت، ایمنی و عفونت اولیه VZV را تعیین می کنند.تست VZV-IgM باید تنها زمانی انجام شود که شواهد بالینی حاکی از تشخیص عفونت باشد.افزایش 4 برابری مقادیر VZV-IgG به همراه مقادیر بالای VZV-IgM نشاندهنده عفونت فعال (اخیر) می باشد. آنتی بادی VZV-IgG در حالت بهبود عفونت تا پایان عمر در بدن یافت می شود.آبله مرغان بیماری حادی است که به دنبال تماس اولیه با ویروس حاصل می شود، در حالیکه زونا پاسخ میزبان به فعالیت مجدد ویروس آبله مرغان است که در عقده حسی بصورت مخفی وجود داشته است. یکی از عوارض نادر VZV آنسفالیت می باشد.در موارد نادری که عفونت VZV از نظر بالینی قابل افتراق از عفونت‏های مشابه مثل عفونت منتشر هرپس سیمپلکس نیست، تست تشخیصی انتخابی کشت ویروس می‏باشد. از تست‏های سرولوژیک عمدتاً برای تأیید عفونت اخیر یا قدیمی استفاده می‏شود. نمونه هایی که در ابتدای عفونت VZV گرفته شود ممکن است فاقد آن


تفسیر

IgG مثبت همراه با IgM مثبت، نشان دهنده عفونت اخیر به ویروس VZV می باشد. این نتیجه به تنهایی جهت تشخیص عفونت VZV کافی نمی باشد و باید در چارچوب تظاهرات بالینی تفسیر گردد.IgG مثبت همراه با IgM منفی نشان دهنده واکسیناسیون و یا عفونت پیشین به ویروسVZVمی باشد. این افراد نسبت به عفونت مجدد مصونیت دارند.IgG منفی به همراه IgM منفی نشاندهنده در معرض قرار نگرفتن فرد به ویروس VZV و عدم ایمنی می باشد. با این وجود یک نتیجه منفی ابتلا به عفونت VZV و یا پاسخ به واکسیناسیون را رد نمی کند. زیرا ممکن است نمونه گیری قبل از ظهور آنتی بادی در خون گرفته شده باشد. نتایج منفی(0.9>) مشکوک به عفونت اخیر و یا پس از واکسیناسیون جهت ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی می بایست طی 2 الی 3 هفته بعد تکرار گردد. نتایج مشکوک (0.9-1.1) باید با انجام آزمایش نمونه ای جدید در طی10 تا 14 روز بعد پیگیری گردد.


احتیاط ها

VZV بسیارحساس است و در بسیاری از مواقع نمی‏توان آنرا از نمونه‏ هایی که تحت شرایط مناسب ارسال نشده‏اند به دست آورد.در افرادی که قبلاً مبتلا به آبله‏مرغان شده‏اند عفونت‏های اولیه یا ثانویه با سایر هرپس ویروس‏ها ممکن است سبب افزایش قابل توجه تیتر VZV گردند.یک تیتر مثبت ضعیف ممکن است ارتباطی با محافظت در برابر ویروس نداشته باشد.علیرغم تیترهای قابل توجه آنتی‏بادی، زوستر می‏تواند ایجاد شود. در اکثر بزرگسالان آنتی‏بادی­های ضد VZV-IgG در سرم باقی می‏مانند. نمونه های دارای همولیز و لیپمیک شدید و ذرات فیبرین ممکن است در آزمایش ایجاد تداخل نماید.نمونه های سرمی جمع آوری شده در ابتدای فاز حاد بیماری یا بالافاصله پس از واکسیناسیون ممکن است در روشهای سرولوژیک در تعیین کلاس آنتی بادیهای IgG و IgM منفی باشد.آنتی بادیهای IgG VZV- ممکن است در نمونه های سرمی افرادی که در ماههای گذشته خون یا محصولات آن را دریافت کرده اند مشاهده گردد. در حالی که این افراد ممکن است ایمن نباشند و سابقه ابتلا به عفونت VZV را نداشته باشند.نتایج مقادیر IgG در جنین و نوزادان باید با احتیاط تفسیر گردد. زیرا IgG می تواند از مادر به


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد