02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Lactate


مورد استفاده

اندازه گیری لاکتات به منظور اثبات و تعیین درجه کمّی هیپوکسی بافتی به علت شوک یا انسداد عروقی موضعی مفید است. همچنین این آزمون ملاکی برای میزان موفقیت درمان این وضعیت ها می باشد.


نام روش اندازه گیری

روش متداول: آنزیماتیک، کینتیک Fixed time به مدت 5 دقیقه در 25- 20 درجه سانتیگراد


نام های مشابه

لاکتات، Lactate Plasma, Lactate blood , Lactic Acid


نوع نمونه

پلاسما حاوی ماده ضد انعقاد و اگزالات پتاسیم یا فلورید سدیم یا هپارینه


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

نمونه پلاسما حاوی اگزالات پتاسیم یا فلورید سدیم به مدت 3 روز در C◦20- پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

4- 2 میلی لیتر از خون بیمار را گرفته و سریعاً پلاسمای آن را جدا کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

در صورت بستن تورنیکه و طولانی شدن زمان نمونه گیری ، نمونه مورد قبول نمی باشد. هموليز شدید موجب رد نمونه مي گردد، تاخير در جداكردن نمونه در بيماراني كه پلاكت بالايي دارند موجب رد نمونه ميگردد


اطلاعات بالینی

نمونه گیری صحیح و تکنیک های سنجش آزمایش بر متغیر بودن نتیجه تأثیر گذار است.افزایش سطح اسیدلاکتیک در ارتباط با اسیدوز متابولیک است.از آزمایش مرتبط با این تست می توان به اندازه گیری گازهای خون شریانی اشاره کرد.


مقادیر مرجع

کمتر یا مساوی 2 سالگی (خون وریدی) : mmol/L 0.6-3.2 یا 5-30 mg/dl بالاتر از 2 سالگی (خون وریدی) : mmol/L 0.6-2.3 یا 5-20 mg/dlخون شریانی: 0.3-0.8 mmol/L یا 3-7 mg/dl


تفسیر

غلظت لاکتات بیش از mmol/L 5 و 7.25 > PH به طور کلی نشان دهنده اسیدوز لاکتیک قابل توجه می باشد.افزایش سطح:1- شوک2- اسکیمی بافتی3- مسمومیت با منوکسیدکربن4- بیماری وخیم کبدی5- خطاهای ژنتیکی متابولیسم6- دیابت قندی (غیر کتونی)افزایش دهنده ها: داروهایی که موجب افزایش سطح اسیدلاکنیک می شوند عبارتند از سیانید، اتانول، آسپرین ، فن فورمین و نالیدیکسیک اسید


احتیاط ها

بستن طولانی تورنیکه یا مشت کردن دست ها سبب افزایش سطح لاکتات می شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h