02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Hemoglobin A1c


کد آزمایش

687


مورد استفاده

ارزیابی کنترل دراز مدت دیابت و چگونگی روند درمان بیماران دیابتی. این آزمون شاخص دراز مدت (6 الی 8 هفته) میانگین سطح گلوکز خون بیمار است.


نام روش اندازه گیری

روش مرجع: HPLC روش ارجح: کروماتوگرافی تعویض یونی روشهای متداول: Tina-quant (Roch)، EP ( آگارز ژل)، ک


نام های مشابه

هموگلوبین گلیکوزیله، HA1C,Blood , Glycosylated Hb , Glyco HGb


نوع نمونه

خون کامل (EDTA یا هپارینه)، گلبول های قرمز شسته شده یا همولیزات


حجم نمونه

3 ml


نگهداری نمونه

در دمای C◦ 4 به مدت 7 روز و در دمای اتاق به مدت 24 ساعت پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید. 2. دانستن سابقه بیماری دیابت حائز اهمیت می باشد. 3. از لخته شدن نمونه خون اجتناب گردد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه لخته قابل قبول نمی باشد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.


اطلاعات بالینی

• مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر نوسانات روزانه قند و همچنین عواملی مانند ورزش یا تغذیه اخیر نمی باشد. • توصیه می شود هموگلوبین گلیکوریله در افراد دیابتیک باید هر 4- 3 ماه اندازه گیری شود. • در موقعیت های کلینیکی مانند دیابت، حاملگی یا درمان شدید هر 4 هفته اندازه گیری انجام شود. • از آزمایش های مرتبط می توان به اندازه گیری قندخون، گلوکز ادرار، تست تحمل گلوکز، گلوکز پس از صرف غذا، گلوکاگن و سنجش انسولین اشاره کرد.


تفسیر

هدف های درمانی کنترل گلیسمی بزرگسالان : اقدام پیشنهادی برای درمان Hb1AC بالای 8% می باشد. اقدام پیشنهادی برای کودکان Hb1AC بالای 8% و برای نوجوانان و جوانان Hb1AC بالای 7.5% می باشد. هدف درمان پایین آوردن Hb1AC به کمتر از 7% می باشد. افزایش سطح: 1- بیماران دیابتی که بیماری آنان به تازگی تشخیص داده شده است. 2- بیمار دیابتی که به اندازه کافی کنترل نشده باشد، یا بیمار رعایت نکند. 3- هیپرگلیسمی غیر دیابتی (مانند پاسخ استرس حاد، سندرم کوشینگ، فئوکروموسیتوم، گلوکاگونوما، درمان با کورتیکواستروئیدها، آکرومگالی) 4- دیابت بارداری کاهش سطح: 1- کم خونی همولیتیک 2- خونریزی مزمن 3- نارسایی مزمن کلیه


احتیاط ها

1- هموگلوبینوپاتی ها 2- افزایش طول عمر گلبول قرمز 3- هموگلوبین کاربامیله در بیماران اورمیک، هیدروکلروتیازید، مورفین، پروپرانول و HbF موجب اختلال در اندازه گیری صحیح HbA1C می گردند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال