02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

U.Phosphor


کد آزمایش

157


مورد استفاده

1- ارزیابی وضعیت افزایش و کاهش فسفر و بررسی تعادل کلسیم و فسفر 2- بررسی بیماران با سنگ های کلیوی (نفرولیتازیس)


نام روش اندازه گیری

کالریمتریک، فسفومولیبدات، آنزیماتیک


نام های مشابه

فسفر ادرار، - Phosphate, PO4


نوع نمونه

ادرار 24 ساعته یا رندم


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

نمونه ادرار در C◦4 و C◦ 20- به مدت 7 روز پایدار است. ترجیحاً در C◦4 نگهداری شود.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از لوله های شیشه ای اسیدواش شده یا لوله های پلاستیکی استریل برای انجام آزمایش استفاده شود. حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

توضیحات: غلظت فسفر ادرار با سن، توده عضلانی، عملکرد کلیوی و PTH تغییر می کند.


تفسیر

تفسیر: دفع فسفر در ادرار وابسته به شرایط بالینی بیمار است، و باید به همراه غلظت فسفر سرمی مورد بررسی قرار گیرد. تغییرات شبانه روزی قابل توجهی در ترشح فسفر در ادرار وجود دارد، غلظت بعد از ظهر از بالاترین مقدار برخوردار است. سنجش فسفاتوری در تشخیص استئومالاسمی مفید نمی باشد.


احتیاط ها

مصرف استازولامید، آلانین، آسپارژیناز، آسپرین، بیکربنات، نمک بیسموت، کالسی تونین، کورتیکواستروئیدها، فسفات ها، PTH، تریپتوفال، والین، ویتامین باعث افزایش و مصرف آلانین، آنتی اسیدهای آلومینیوم دار باعث کاهش مقادیر ادراری فسفر در شرایط داخل بدن (invivo) و وجود مانیتول (کمپلکس مولیبدات، کاهش تولید رنگ) باعث کاهش در شرایط invivo خواهد شد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد