02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Anti Smooth Muscle Ab. (IF)


کد آزمایش

274


مورد استفاده

ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری مزمن کبدی، بویژه تشخیص افتراقی بیمارانی که مشکوک به هپاتیت مزمن فعال خود ایمنی (CAH) می باشند. آزمایش ASMAs همراه با آزمایش AMA ( آنتی بادی ضد میتوکندری)، در تشخیص افتراقی سیروز اولیه صفراوی و هپاتیت مزمن فعال خود ایمن از سایر بیماریهای کبدی کاربرد دارد. همچنین ASMAs در تشخیص مونونوکلئوز عفونی به عنوان تست کمک تشخیصی کاربرد دارد.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: ایمونوبلاتینگ (IB)، ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم (IFA). سایر روشها: الایزا (ELISA)، تستهای ع


نام های مشابه

Muscle ، Smooth Muscle antibody


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.5 میلی لیتر


نگهداری نمونه

نمونه در دمای c ˚4 و c ˚20- تا 14 روز پایدار است


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. نمونه گیری از خون وریدی صورت می گیرد. 2. محل خونگیری را از نظر خونریزی، هماتوم ویا عفونت کنترل نمایید. بیماران مبتلا به یرقان غالباً به علت کمبود ویتامین K، اختلالات خونریزی دهنده دارند. 3. پس از جداسازی سرم، آن را تا زمان انجام آزمایش در یخچال ( 8- 2 درجه سانتیگراد) قرار دهید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه همولیز و لیپمیک موجب تداخل در نتایج آزمون می شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

• در هپاتیت اُتوایمیون نوع یک افزایش ASMAs، ANA و ایمونوگلوبولینها (غالباً IgG) مشاهده می گردد. • کمتر از 2% افراد نرمال دارای تیتر پایین ASMAs می باشند. • ASMAs از آنتی بادیهای خود ایمن می باشد و در زنان جوان بیشتر مشاهده می گردد. • ASMAs در سیروز و هپاتیت حاد الکلی مشاهده نمی شود. همچنین این اُتوآنتی بادی به همراه ANA در هپاتیت لوپوئیدی دیده می شود. • در بیشتر از 20 درصد بیماران مبتلا به آسم، ASMAs ترشح می شود. • تستهای عملکرد کبدی به تشخیص بیماری کمک می کند. برای تأیید نتایج بیوپسی کبد ضروری است.


تفسیر

نوعی اُتو آنتی بادی از کلاس IgG و IgM است که بر علیه پروتئین اسکلتی به نام اکتین (F و G) موجود در عضله صاف ترشح می شود. تیتر ASMAs در سرم طبیعی بیش از 1:20 نمی باشد. ASMAs معمول ترین آنتی بادی شناخته شده برای تشخیص هپاتیت مزمن فعال خود ایمنی (CAH) است و در 80%- 70% مبتلایان به CAH وجود دارد. بیماران مبتلا به برخی از انواع CAH از نظر آنتی بادی ASMAs مثبت نمی باشند. این بیماری احتمالاً نوعی بیماری خودایمن است که غالباً در زنان بزرگسال پدید می آید. تظاهرات بالینی CAH مشابه هپاتیت ویروسی است. تابلوی بالینی مذکور به همراه شاخص های آسیب شناختی و سرولوژیکی باید بیش از 6 ماه وجود داشته باشد تا بیماری تحت عنوان CAH طبقه بندی گردد. ASMAs اختصاصی برای CAH نمی باشد و در بیماران مبتلا به عفونتهای ویروسی، بدخیمی، مولتیپل اسکلروز، سیروز صفراوی اولیه و عفونتهای مایکوپلاسمایی نیز ممکن است مثبت گردد. تیتر ASMAs غالباً در این بیماریها پایین است(معمولاً 1:80 >). این تیترها نه تنها در تعیین پیش آگهی بیماری سودمند نیستند، بلکه نشاندهنده پاسخ به درمان نیز نمی باشند. (پاگانا) افزایش سطح بالاتر از 70 درصد: ه


احتیاط ها

• همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می نماید. • مصرف نیتروفورانتائین سبب افزایش کاذب ASMAs می شود. • در افراد دارای ANAمثبت بالا، ممکن است ASMAs بطور کاذب افزایش یابد. زیرا این آنتی بادیها (ANA) نیز رنگ فلوئورسنت را به خود می گیرند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد