02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

stone Analysis


کد آزمایش

1055


مورد استفاده

1. ارزیابی ترکیب سنگ جهت کاهش ابتلا به سنگهای کلیوی و مجاری ادراری و جلوگیری از رشد سنگهای جدید. 2.کمک به تشخیص زمینه ناهنجاریها و اختلالات سنگ ساز.


نام روش اندازه گیری

روش ارجح: آنالیز کریستالوگرافیک


نام های مشابه

Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis


نوع نمونه

سنگ های منشأ گرفته از مثانه، کلیه، پروستات و مجاری ادراری


حجم نمونه

نمونه سنگ خشک شده به اندازه دانه نخود


نگهداری نمونه

نمونه را در جای خشک و تمییز نگاه دارید. ترجیحاً در دمای اتاق نگهداری شود. ولی می توان در یخچال یا فریزر نیز نگاه داشت.


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


راهنمای جمع آوری نمونه

1.دانستن منشأ نمونه سنگ ضروری است.2.از برچسب زدن نمونه خودداری نمایید. مواد چسبنده می توانند در اسپکتروسکوپی مادون قرمز تداخل نمایند. در زمان ارسال نمونه، آن را به طور مستقیم در داخل کیسه یا ظروف پلاستیکی قرار ندهید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü نمونه حاوی بافت یا خون آغشته به سنگ ü ارسال نمونه در ظروف کثیف و مرطوب ü سنگ های برچسب دار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده و عاری از خون یا بافت باشد و در ظروف خشک و تمیز به آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت لزوم ادرار را فیلتر کرده و سنگ و سنگ ریزه را بازیافت نمایید.


اطلاعات بالینی

مواد اصلي تشکيل دهنده سنگهاي کليه شامل اگزالات کلسيم، فسفات کلسيم، اسيد اوريک و سيستين و يا مخلوطي از اين مواد با فسفات آمونيوم منيزيم مي باشد که اين مواد به کمک ماتريکس هايي کريستاليزه شده و تشکيل سنگ کليه را مي دهند. تشخيص مواد اصلي بوجود آورنده هر سنگ عامل مهمي در طرح ريزي درمان فرد مبتلا مي باشد و تصميم گيري درباره روش درمان صحيح بيمار نياز به آگاهي از ترکيبات تشکيل دهنده سنگ دارد اين مطالعه با هدف تعيين ترکيبات شيميايي تشکيل دهنده سنگهاي مجاري ادراري انجام گرفت. در اين پژوهش که روي 267 مورد سنگ مجاري ادرار انجام گرفت سنگها از نظر ماکروسکپي و ترکيبات شيميايي تشکيل دهنده مورد تجزيه قرار گرفتند. اکثريت ترکيبات تشکيل دهنده سنگها از اگزالات کلسيم 95.9% و کلسيم غيراگزالات 97% و اسيداوريک 53.2% بودند. اطلاعات بدست آمده از آناليز شيميايي سنگها مي تواند در طرح ريزي درمان و اصلاح رژيم غذايي جهت جلوگيري از بروز مجدد سنگ کاربرد داشته باشد


تفسیر

تفسیر: سنگ کلیه یکی از انواع سنگهای ادراری است. سنگ ادراری ممکن است در کلیه، حالب، مثانه و مجرای ادرار باشد، ولی چون در میان مردم سنگ کلیه بیشتر مصطلح است، ما نیز در این نوشتار از این اصطلاح استفاده کرده ایم. در حقیقت بحث این نوشتار انواع سنگهای ادراری است. حدود 10-5 درصد مردم در طول زندگی مبتلا به سنگ کلیه خواهند شد. حداکثر شیوع سنگ ادراری در مردان در دهه چهارم زندگی و در خانمها در دهه پنجم زندگی است. تجمع کریستالهای ناشی از مواد معدنی رژیم غذائی سبب تشکیل سنگ کلیه می شود. تقسیم بندی سنگهای ادراری به دو نوع صورت می گیرد. یکی بر اساس محل سنگ است و همانطور که در بالا ذکر شد بصورت سنگ کلیه، سنگ حالب، سنگ مثانه و سنگ مجرای ادراری تقسیم می شود.


احتیاط ها

نمونه سنگ حاوی بافت، خون یا برچسب دار (مواد چسبنده). مصرف داروهای رادیوگرافی و یکسری داروهای آنتی بیوتیکی.