02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Stool Culture & Sensitivity


کد آزمایش

602


مورد استفاده

تشخيص گاستروانتريت حاد كه مي تواند توسط باكتري هايي چون كلستريديوم ديفيسل، استافيلوكوك اورئوس، سالمونلا، شيگلا، آئروموناس، ويبريوكلرا، يرسينا انتركوليتيكا، اشرشيا انتروتوكسي‍ژنيك وكمپيلوباكتر ژژوني ايجاد شود. تعیین اینکه آیا یک پاتوژن روده باکتریایی علت اسهال است؟ ممکن است در شناسایی منبع عامل عفونی (به عنوان مثال، محصولات لبنی، مرغ، آب، و یا گوشت) مفید باشد.


نام روش اندازه گیری

روش: تکنیک های کشت سنتی


نام های مشابه

Enteric Pathogens Culture, Stool/ Aerobic Bacteria Culture, Stool/ Pathogen-Culture Stool كشت مدفو


نوع نمونه

مدفوع رندم تازه یا سواب رکتال


حجم نمونه

2 گرم مدفوع قوام یافته یا 2 میلی لیتر مدفوع آبکی.


نگهداری نمونه

نمونه های مدفوع تازه یا مدفوع اسهالی باید در لگن خشک و تمیز و یا روی یک روزنامه جمع آوری شود. مدفوع نباید با ادرار، بقایای صابون یا مواد ضد عفونی کننده آلوده شود. نمونه باید به یک ظرف پلاستیکی خشک و تمیز و دربدار بدون نشتی انتقال یابد. آن قسمتهایی از مدفوع که حاوی خون یا مخاط است حائز اهمیت است و باید به ظرف انتقال یابد. نمونه های در پوشاک قابل قبول نمی باشد. جهت نمونه برداری از کودکان مبتلا به اسهال شدید میبایست از کیسه ادرار مخصوص (U bag) استفاده شود. کیسه را در ناحیه مقعد کودک قرار دهید و از تماس پوشاک به کیسه جلوگیری کنید. پس از جمع آوری نمونه، آن را به ظرف پلاستیکی درب دار انتقال دهید. اگر تاخیر در انتقال نمونه بیشتر از یک ساعت باشد، نمونه را در یک ویال نارنجی Para Pak® (C & S) نگه دارید.


حمل و نقل نمونه

شرایط انتقال و نگهداری: نمونه حاوی نگهدارنده تا 72 ساعت در دمای اتاق و دمای یخچال پایدار است. نمونه تازه بدون نگهدارنده تنها دو ساعت قابل نگهداری است. هنگامي كه نمونه مدفوع را نمي توان سريعاَ مورد بررسي قرار داد بايد آن را به محيط ترانسپورت انتقال داد. جمع آوری در محل (آزمایشگاه): نمونه های تازه، بدون نگهدارنده یا سواب رکتال را در ظرف یک ساعت (در دمای اتاق) به بخش میکروبیولوژی انتقال دهید. جمع آوری در خارج محل: سیستم (S,C) و سواب رکتال، نباید در یخچال قرار گیرد. و باید در دمای اتاق نگهداری شود. نمونه ها باید فوراً توسط پیک در دستر س، به آزمایشگاه ارسال گردند. نباید بیش از 24 ساعت از زمان نمونه گیری گذشته باشد. با این حال، به تاخیر افتاد حمل و نقل باعث تاخیر در نتایج آزمون می گردد.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه بايد در يك ظرف در پوش دار استریل پلاستیکی، جمع آوري و سريعاَ به آزمايشگاه انتقال داده شود. نمونه نبايد با ادرار مخلوط شود و حداكثر 2 ساعت بعد از آوردن نمونه به آزمايشگاه بايستي مورد آزمايش و كشت قرار گيرد. در صورت ماندن بيش از حد نمونه و سردشدن آن PH كاهش يافته و در نتيجه مانع از رشد بسياري از انواع شيگلا و برخي از سالمونلا در محيط كشت مي شود. بعضی از پاتوژن های روده ای نظیر یرسینیا، آئروموناس، استافیلوکوک و ویبریو باید به طور اختصاصی درخواست شده و در محیط های اختصاصی کشت داده شوند. تشخیص گونه EHEC باکتری E. Coli در موارد زیر نامعتبر و غیر قابل انجام است: مدفوع ارسال شده با محیط های انتقالی ( بجز کری-بلایر) ، سواب رکتال، مدفوع ارسال شده به همراه نگهدارنده ها (نظیر SAF، PVA یا فورمالین)، آسپیره های مدفوع آندوسکوپی. محیط های مایع گرم منفی که رشد در آن پس از دوره انکوباسیون مشاهده نگردیده است نمونه انتخابی جهت تشخیص عامل باکتریایی اسهال، مدفوع تصادفی تازه، و نه یک سواب می باشد.سواب رکتال تنها جهت کشت برای باکتریهای سالمونلا، شیگلا، کمپیلوباکتر و E.Coli 0157 قابل انجام است. جمع آوری


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü نمونه هايي بدون نگهدارنده كه بیش از 2 ساعت از جمع آوري آن گذشته باشد. ü نمونه گرفته شده از پوشک قابل قبول نیست. ü چندین نمونه از یک بیمار در یک روز ü نمونه های بدون برچسب ü نمونه های آلوده شده به ادرار یا آب ü حجم ناکافی نمونه ü نمونه های حاوی عناصر مداخله گر نظیر روغن کرچک، بیسموت، متاموسیل، باریم، وازلیل، یا سایر پمادهای آلاینده ü اگر نمونه ای غیرقابل قبول رسیده باشد، به پزشک یا ایستگاه پرستاری اطلاع داده می شود و نمونه دیگری درخواست خواهد شد قبل از اینکه نمونه دور ریخته شود.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه های مدفوع تازه یا مدفوع اسهالی باید در لگن خشک و تمیز و یا روی یک روزنامه جمع آوری شود. مدفوع نباید با ادرار، بقایای صابون یا مواد ضد عفونی کننده آلوده شود. نمونه باید به یک ظرف پلاستیکی خشک و تمیز و دربدار بدون نشتی انتقال یابد. آن قسمتهایی از مدفوع که حاوی خون یا مخاط است حائز اهمیت است و باید به ظرف انتقال یابد. نمونه های در پوشاک قابل قبول نمی باشد. جهت نمونه برداری از کودکان مبتلا به اسهال شدید میبایست از کیسه ادرار مخصوص (U bag) استفاده شود. کیسه را در ناحیه مقعد کودک قرار دهید و از تماس پوشاک به کیسه جلوگیری کنید. پس از جمع آوری نمونه، آن را به ظرف پلاستیکی درب دار انتقال دهید. اگر تاخیر در انتقال نمونه بیشتر از یک ساعت باشد، نمونه را در یک ویال نارنجی Para Pak® (C & S) نگه دارید.


اطلاعات بالینی

اطلاعات تکمیلی: اسهال ممکن است با تعدادی از عوامل (به عنوان مثال، باکتری ها، ویروس ها، انگل و مواد شیمیایی) ایجاد شود و این عوامل ممکن است در علائم بالینی مشابه باشند. سابقه اسهال، شدت و طول مدت بیماری، سن، سابقه سفر، مصرف غذا، سابقه استفاده اخیر از آنتی بیوتیک، و بیماری در اعضای خانواده و سایر اطلاعات به پزشک در طبقه بندی بیماری و اطمینان از هر گونه درخواست ویژه مرتبط با آزمایشگاه کمک خواهد کرد .


تفسیر

رشد و مشاهده پاتوژن روده شناسایی شده عامل اسهال نشاندهنده مثبت بودن تست است.


احتیاط ها

کشت مدفوع در بیماران بیمارستانی بستری شده به مدت 3 روز یا بیشتر قابل اعتماد نیست مگر اینکه شرایط ویژه ای وجود داشته باشد. اگر بیمار بیش از 3 روز بستری باشد و تشخیص عفونت گاستروانتریت ( معده ای- روده ای) نباشد، باید از لحاظ توکسین کلستردیوم دفیسل مورد بررسی قرار گیرد.