02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Bucall Smear


نام روش اندازه گیری

Staining+Microscopy


نام های مشابه

Buccal Smear


نوع نمونه

دو لام اسمير از مخاط دهاني كه توسط الكل ۹۶٪ فيكس شده باشد


حمل و نقل نمونه

نحوه ارسال: بعد از ماندن ۲۰ دقيقه درون فيكساتيو و سپس خشك شدن لام در هواي اطاق قابل ارسال مي باشد. قبل از ارسال نمونه با آزمايشگاه هماهنگي لازم انجام شود.


نیازهای همراه نمونه

سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

Staining+Microscopy