02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

clostridium difficile Toxin A/B assay, Stool


کد آزمایش

664


مورد استفاده

1. تشخیص کولیت پسودوممبرانو (غشای کاذب)وابسته به مصرف آنتی‏بیوتیک ناشی از توکسین‏کلستردیوم دیفی سیل (C.difficile)، 2. ارزیابی سم C.difficile در بیماران مبتلا به اسهال که بیش از 5 روز تحت درمان آنتی بیوتیکی بستری بوده اند، 3. ارزیابی سم C.difficile سیل در بیماران اسهالی دچار سرکوب سیستم ایمنی ( حتی اگر تحت درمان با آنتی بیوتیک نباشند) ، بستری شده در بخش ICU، جراحی یا کانسر


نام روش اندازه گیری

: Rapid lateral flow immunoassay، Enzyme Immunoassay for Toxin A/B


نام های مشابه

سنجش سم کلستریدیوم دیفی سیل، بررسی کولیت آنتی بیوتیکی، بررسی کولیت سودومامبرانوی توکسیک clostridial


نوع نمونه

مدفوع تازه، فریز شده


حجم نمونه

به مقدار کم (به قطر 3 میلی متر) مایع: یک قطره (50 میکرولیتر )


نگهداری نمونه

1. نمونه تازه در بیماری که تحت درمان قرار نگرفته باید در 2-8oC نگهداری شده و در ظرف 48 ساعت از زمان جمع آوری آنالیز گردد. 2. در صورت انجام نشدن آزمون بر روی نمونه تازه درمان نشده در ظرف 48 ساعت، نمونه باید در -20oC یا پایین تر نگهداری شده و در ظرف دو ماه از زمان جمع آوری آنالیز گردد. از ذوب وفریز متعدد نمونه اجتناب نمایید. 3. نمونه های مدفوع جمع آوری شده در محیط کری- بلایر باید در دمای یخچال (2-8oC) نگهداری شده و در ظرف یک هفته از زمان جمع آوری آنالیز گردد یا باید در 20oC - یا پایین تر نگهداری شده و در ظرف 2 ماه آزمایش شود. از ذوب وفریز متعدد نمونه اجتناب نمایید. 4. نمونه های مدفوع که تغلیظ گشته اند یا با فیکساتیوهای PVA درمان گشته اند، برای انجام این تست مناسب نیستند.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. نمونه های مدفوع باید در ظروف پلاستیکی تمیز و ضد نشت جمع آوری گردد. 2. جهت جمع آوری نمونه، از سواپ مقعدی نمی توان استفاده نمود، زیرا با این روش نمی توان به مقدار کافی مدفوع جمع آوری کرد. مدفوع را نباید از درون توالت جمع آوری نمود. 3. مدفوع را می توان از روی پوشاک های ویژه بیماران دچار بی اختیاری نیز جمع آوری نمود. 4. نمونه را در یک ظرف دربسته بریزید و برای جلوگیری از تجزیه سم، سریعاً به آزمایشگاه انتقال دهید. 5. چنانچه آزمایش بلافاصله انجام نمی پذیرد، نمونه را بسته به دستور آزمایشگاه در یخچال نگاه دارید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

• ü ذوب و فریز متعدد نمونه • ü نمونه بیش از حد گرم شده • ü نمونه های مدفوع تغلیظ شده (formed stools) یا مدفوع‏های غیراسهالی • ü نمونه های فیکس شده با فرمالین یا PVA • ü نمونه ای که بیش از یک بار در 24 ساعت (Multiple specimens) جمع آوری شده باشد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1. روش جمع آوری مدفوع را برای بیمار شرح دهید. روشی ساده و مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنید تا بیمار حجالت زده نگردد. 2. به بیمار آموزش دهید تا ادرار یا کاغذ توالت را با نمونه مدفوع مخلوط نکند. 3. به هنگام انتقال نمونه مراقب باشید، زیرا ممکن است نمونه عفونت زا باشد. در صورت همکاری پرستار در جمع آوری نمونه، باید دستکش پوشیده شود.


اطلاعات بالینی

باکتری کلستردیوم دیفی سیل یک بخش از فلور نرمال مجاری گوارشی می باشد. این باکتری، اسپوردار غیرهوازی است و با تجویز آنتی بیوتیک های وسیع الطیف بر جمعیت سایر فلور نرمال غالب می شود. C.difficile یکی از رایج ترین پاتوژن های بیمارستانی، خانه های بهداشت و سایر مؤسسات پزشکی می باشد. اسپورهای کلستردیوم دیفی سیل به انتشار ارگانیسم در بیمارستانها کمک می کند و موجب مقاومت آن به تمام ترکیبات پاک کننده و دترجنت ها ( به استثناء مواد سفید کننده) می گردد. C.difficile عامل اسهال ناشی از آنتی بیوتیک ( فرم خفیف تا شدید) و کولیت غشای کاذب (PC) است. PC یک التهاب شدید کولون است که می تواند تحدید کننده حیات باشد بویژه در میان افراد مسن. PC ناشی از عفونت C.difficile ناشی از سویه های توکسین زای این باکتری می باشد. علائم بالینی PC در ابتدا مرتبط به توکسین A ( یک انتروتوکسین آسیب رسان بافتی) می باشد. C.difficile همچنین تولید کننده یک سیتوتوکسین به نام توکسین B می باشد. سویه های C.difficile شامل سویه دارای هردو توکسین، سویه دارای توکسین B و سویه بدون توکسین می باشند. شناسایی این آنتی ژن ها در نمونه های مدفوع


تفسیر

وجود توکسین نشانگر وجود بیماری است. جدا نمودن باکتری C.difficile ممکن است در 5 تا 21 درصد از بالغین نرمال و 50 درصد از نوزادان سالم مشاهده گردد. بنابراین جدا نمودن ارگانیسم بدون وجود توکسین، یافتة غیراختصاصی بوده و چیزی را ثابت نمی‏کند. در صورت مشاهده علائم بالینی، یک نتیجه منفی، عدم وجود توکسین باکتری را رد نمی کند. این ممکن است زمانی که مقادیر توکسین کمتر از حد قابل شناسایی باشد رخ دهد. نمی توان شدت مقادیر توکسین باکتری را با شدت علائم بالینی بیمار مرتبط دانست. تشخیص قطعی اسهال ناشی از کلستردیوم دیفی سیل بر اساس معیار های بالینی ، تاریخچه بیماری و تست های آزمایشگاهی صورت می گیرد. بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی، یا تحت درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف (مثل کلیندومایسین، آمپی سیلین و سفالوسپورین ها) ممکن است دچار عفونت با C.difficile گردند. این عفونت ناشی از سرکوب جمعیت طبیعی باکتری های روده به علت تجویز آنتی بیوتیک ها و غالب شدن جمعیت این باکتری در روده ها می باشد.


احتیاط ها

• جمع آوری صحیح نمونه و پردازش آن در دستیابی به نتایج درست ضروری است. • آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس، آزمایش ساده و سریع است اما نمی‏تواند توکسین A را شناسایی نماید و سبب نتایج غیرقابل اعتماد می‏گردد. روش‏های نوین ایمونواسی قابلیت ردیابی توکسین A و B را بطور همزمان دارند. • نمونه های مدفوع تغلیظ شده یا درمان شده با فیکساتیو برای انجام تست مناسب نمی باشد. • اختصاصیت آنالیتیکی تست در نمونه های مدفوع حاوی سوبستراهای بالقوه مداخله گر در غلظت های نسبی بالینی باید تعیین گردد. • این سوبسترا ها عبارتند از؛ خون انسان (5% v/v)، موسین (3.5% w/v)، چربی مدفوع (اسید استئاریک 5% w/v)، بیسموت (5% v/v)، ایمودیوم A-D (لوپرامید HCl) (5% v/v)، کوآپکتات (Attapugite) (5% v/v)، وانکومایسین (0.25% w/v)، مترونیدازول (0.25% w/v)، باریوم سولفات (5% w/v)، کلسیم کربنات (5% w/v)، هیچ یک از سوبستراهای فوق در مقادیر ذکر شده در نتایج تست تداخل نمی کنند. • در نمونه حاوی خون کامل انسانی در غلظت بیش از 10% v/v، نتایج مثبت کاذب مشاهده شده است. • نمونه های مشکوک که به بطور تیپیک مثبت یا منفی نمی شوند باید دوباره نمونه گیری