02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Malaria Smear and Other Blood Parasites, Blood


مورد استفاده

بررسی گسترش های خونی برای تشخیص انگل های خونی نظیر مالاریا، بورلیا ، تریپانوزوما و سایر گونه های میکروفیلرها. در این گسترش ما به دنبال مراحل بلوغ انگل در سلول های آلوده می گردیم که البته در اثر کثرت انگل و افزایش آلودگی می توانند سلولها را پاره کرده و در زمینه لام هم دیده شوند. بررسی بیماری تب‏دار بدون علت شناخته شده.


نام روش اندازه گیری

روش متداول: بررسی میکروسکوپی اسمیرهای نازک و ضخیم خون محیطی که با رنگ رومانوفسکی (به خصوص گیمسا) رنگ


نام های مشابه

انگلهای خونی، اسمیر خونی برای شناسایی انگل های مالاریا و بابزیا، لام مالاریا، Malaria, Rapid Screen


نوع نمونه

خون کامل با ضد انعقاد EDTA


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

خون کامل: در دمای اتاق 24 ساعت پایدار است. اسلایدها: یک هفته در دمای اتاق پایدار است.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و در ویال های با درب بنفش جمع آوری نمایید. از بکار بردن ویالهای دیگر بپرهیزید. نمونه را چندین بار سروته کرده تا خوب مخلوط شود. از خون تازه با استفاده از اسلایدهای تمیز عاری از روغن، اسمیرهای تازه تهیه نموده (2 یا 3 عدد از هر یک از اسمیرهای ضخیم و نازک). اسلایدها ترجیحاً در هوا خشک و با غوطه‏ور کردن مختصر در متیل الکل فیکس شوند. می توان در بالین بیمار از وی خون گرفت و بالافاصله، اسلایدهای نازک و ضخیم را تهیه نمود. برای تهیه اسمیر ضخیم یک قطره خون را که در وسط اسلاید قرار داده‏اید به صورت دایره‏ای که حدوداً 4 برابر قطره است پخش نمایید. این پخش کردن به طور قراردادی توسط گوشة یکی از اسلایدهای دیگر صورت می‏گیرد. تهیه و رنگ آمیزی اسلاید نازک همانند سایر مطالعات خونشناسی می باشد. در اسلاید نازک ایده‏آل، خون باید به قدری نازک باشد که چاپ روزنامه هنوز قابل دیدن باشد. به طور کلی برای انواع روش‏هایی که اخیراً توسعه پیدا کرده‏اند خون کامل نمونه انتخابی است. خون کامل با ضد انعقاد EDTA برای لیز ساپونین باید گرفته شود. اگر بیمار به یک ناحیه آندمیک انگل های خونی ب


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü استفاده از ویال نامناسب ü نمونه لخته شده یا با همولیز شدید ü نمونه نگهداری شده در یخچال یا فریزر ü نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نمونه باید به فاصله قبل از زمانی که تب مورد انتظار است گرفته شود.


اطلاعات بالینی

اطلاعات تکمیلی: مالاریا به عنوان مهمترین و شایع ترین عفونت انگلی است که در انسان توسط 4 عضو از گونه پلاسمودیوم ایجاد می شود‏ که شامل P.vivax ، P.falciparum، P.malariae و P.ovale . بیماری در نواحی حاره‏ای و تحت حاره‏ای دنیا به موازات توزیع پشة ناقل، آندمیک می‏باشد. سالانه تقریباً 500 میلیون نفر به این انگل آلوده می شوند که از این تعداد 1.5 تا 2.7 میلیون نفر جانشان را از دست می دهند. مرحله جنسی چرخة زندگی انگل در بدن پشه روی می‏دهد. درمان صحیح بستگی به تعیین هویت نوع خاص انگل دارد. آزاد شدن تروفوزوئیت‏ها و قطعات گلبول قرمز منجر به یک پاسخ تب‏دار می‏شود. بیشترین احتمال پیدا کردن اُرگانیسم درست پیش از شروع شدن تب است. اگر در این زمان اُرگانیسم پیدا نشد ولی شک قوی بالینی وجود دارد، نمونه‏گیری متعدد در زمان­های مختلف چرخه تب ممکن است نتیجه‏بخش باشد. انگل‏های مالاریا در بیماران مبتلا به کم‏خونی سیکل سل هموزیگوت(SS) و هتروزیگوت ( AS) تخریب می‏شوند. در بیماران با نقص G6PD افزایش در هموگلوبین E و یا F و اوالوسیتوز جنوب شرقی آسیا نیز مقاومت به مالاریا دیده می‏شود. در افراد دافی منفی (Fya Fyb) مق


مقادیر مرجع

مقادیر طبیعی: منفی (عدم وجود اُرگانیسم)


تفسیر

تفسیر: گسترش مثبت (مشاهده اشکال رینگ، ترفوزویت، شیزونت، پیگمان و گامتوسیت) نشاندهنده عفونت به گونه های پلاسمودیوم یا بابزیا می باشد. شناسایی گونه ها می تواند در درمان ضدانگلی مناسب مهم باشد. برای تشخیص بهتر پلاسمودیوم، اسمیر ضخیم باید مورد بررسی قرار گیرد. اسمیر ضخیم فاقد هموگلوبین می باشد. این اسمیر در شرایطی مفید می باشد که تعداد انگل کم و یا گسترش نازک منفی باشد. اسمیر ضخیم برای یافتن مالاریا در مطالعات وسیع و در بیماران مبتلا به عفونت مزمن و یا تحت درمان با داروهای ضد مالاریا، از ارزش خاصی برخوردار است. اسمیر نازک نسبت به اسمیر ضخیم دارای شفافیت بالاتری بوده و افتراق ریخت شناسی تک یاخته های خونی را به طرز قابل اعتمادتری ممکن می سازد.


احتیاط ها

هر آزمونی که اسمیر ضخیم را شامل نشود نمی تواند کافی در نظر گرفته شود. نتیجة منفی احتمال آلودگی پارازیتی را رد نمی‏کند. اگر شک قوی به عفونت پروتوزوایی، فیلاریایی یا تریپانوزومی وجود دارد، آزمایش باید حداقل 3 مرتبه و با نمونه‏های به دست آمده در زمان­های مختلف سیکل تب انجام شود. ضدانعقادها ممکن است در مورفولوژی انگل ایجاد اشکال کنند. هرچند EDTA از بقیه بهتر است.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

72h