02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Growth Hormone


کد آزمایش

314


مورد استفاده

تشخیص آکرومگالی و ژیگانتیسم و ارزیابی اثر بخشی درمان (در رابطه با آزمون سرکوب گلوکز) تشخیص کمبود هورمون رشد انسان (در رابطه با آزمون تحریک هورمون رشد) ارزیابی عملکرد هیپوفیز و پايش اثربخشی درمان برایهورمون رشد اضافي ؛ يا هنگامی که رشد کند در قد، تأخیر در بلوغ (در کودکان)، کاهش تراکم استخوان، کاهش قدرت عضلانی و افزایش لیپیدها (در بزرگسالان)، با تولید ناکافی هورمون رشد مرتبط باشد.


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

Human Growth Hormone, Somatotrophic Hormone, growth hormone level, Growth hormone panel اندازه گیری


نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTAدار یا هپارینه


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه خون گرفته شده را در ظرف یک ساعت سانتریفیوژ نموده و سرم را از سلول جدا نمایید، و در ویالهای مخصوص بریزید. بالافاصله پس از جداسازی نمونه آن را به بخش آنالیز هورمون انتقال داده و تا زمان آزمایش در یخچال یا فریزر قرار دهید. نمونه در دمای یخچال (2-8oC) تا یک هفته و در فریزر (-20oC) تا 2 الی 3 ماه پایدار است. پایداری نمونه در دمای اتاق 4 ساعت می باشد.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

بهتر است نمونه گیری صبح گاه ( 8- 6 صبح پس از خواب راحت شبانه) انجام شود. وضعیت ناشتایی بیمار و زمان نمونه گیری را بر روی برگه آزمایش بنویسید. فعالیت های اخیر بیمار ( مانند خواب، پیاده روی، خوردن) رانیز ذکر نمایید. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار، نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله یا ویالهای های با درب قرمز، سبز یا صورتی جمع آوری کنید. برچسب لوله ها را به دقت بر روی آن بچسبانید ( مقابل با زمان نمونه گیری). پس از نمونه گیری، محل خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید. در صورت استعمال داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید. از جمع آوری نمونه سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید. نیمه عمر GH تنها 25-20 دقیقه است. از این رو باید پس از گرفتن فوراً به آزمایشگاه بفرستید. اگر چندین نمونه از یک بیمار گرفته می شود، برای هر نمونه یک ویال یا لوله مجزا در نظر گرفته شود.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü همولیز و لیپمیک شدید نمونه ü ذخیره سازی نادرست ü نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

بیمار نباید تحت استرس یا تنش روحی یا جسمی باشد، زیرا موجب افزایش سطح GH می شود. بهتر است که بیماران به خوبی استراحت کرده باشند و از نیمه شب صبح آزمایش ناشتا باشند. مصرف آب مجاز است. روش انجام نمونه گیری را به بیمار شرح دهید. جهت انجام تست سرکوب گلوکز (شک به GH بالا) بیمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب برای انجام آزمایش باقی می‏ماند. ابتدا یک نمونة خون گرفته شده و بعد از بلع محلول حاوی 100 گرم گلوکز نیز نمونه‏گیری صورت می‏گیرد. سطح GH و گلوکز را در دقایق صفر، 30، 60، 90 و 120 دقیقه پس از خوردن گلوکز اندازه گیری کنید. جهت انجام تست تحریک GHRH به اضافه GHRP-6، به دنبال یک شب ناشتایی، یک رگ از ساعد بیمار گرفته می‏شود و از طریق انفوزیون محلول کلرید سدیم 150 mmol/L آنرا باز نگه می‏دارید. در زمان صفر، GHRH به میزان 1mg/kg به اضافه GHRP-6 به میزان1 mg/kg بصورت یک بولوس تزریق می‏شود. حدود دوسوم تولید کل GH طی خواب است؛ بنابراین می توان بیمار را در بیمارستان بستری نموده و ترشح هورمون را در نمونه های خونی که هنگام خواب از بیمار گرفته می شود سنجید. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در


اطلاعات بالینی

اطلاعات تكميلي: هورمون رشد انسانی از هیپوفیز قدامی به صورت اسپایک‏های کوتاه متعدد و غالباً ثانویه به محرک‏های محیطی ترشح می‏شود. نیمه عمر GH در خون تقریباً 20 دقیقه است. حداکثر ترشح GH بعد از شروع خواب عمیق (مراحل III و IV) اتفاق می‏افتد. اسپایک‏های کوچکتر بعد از ورزش و غذا خوردن روی می‏دهد. آزاد شدن GH از هیپوفیز تحت تأثیر سه عامل هیپوتالاموسی است: هورمون آزادکننده GH (GHRH) ، پپتید – 6 آزادکننده هورمون رشد (GHRP–6) و هورمون مهارکننده (GHIH)GH که پپتید پانکراسی است و به آن سوماتواستاتین هم گفته می‏شود. در بزرگسالان GH اثرات فیزیولوژیک متعددی داشته و بر روی لیپولیز، سنتز پروتئین، کارکرد قلب، توده عضلات و حجم گلبول قرمز تأثیر دارد. GH اثر خود را مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت فاکتورهای رشد شبه انسولین (IGF) که پیشتر سوماتومدین‏ها خوانده می‏شدند اعمال می‏کند. ترشح بیش از حد GH از یک آدنوم هیپوفیز سبب آکرومگالی در بزرگسالان و ژیگانتیسم در اطفال می‏شود. فقدان GH یکی از علل کوتاهی قد در اطفال بوده و در بزرگسالان سبب یک اختلال متابولیک همراه با افزایش چربی بدن، کاهش توده عضلانی، کاهش ق


تفسیر

تفسیر: سطوح افزایش یافته GH در ژیگانتیسم، آکرومگالی، دیابت ملیتوس(DM)، بی اشتهایی عصبی(آنورکسیا نرووزا)، استرس، جراحی عمده، هیپوگلیسمی، محرومیت از غذا، خواب عمیق، ورزش و سطوح کاهش یافتة آن در ناکفایتی هیپوفیز، کوتولگی (Dwarfism)، هیپرگلیسمی و FTT دیده می‏شود. به علت ماهیت ترشح اپیزودیک (دوره ای) هورمون، اندازه‏گیری راندوم GH جهت تعیین فقدان آن کافی نیست. سطوح بالای هورمون رشد انسانی نشاندهنده احتمال ژیگانتیسم و یا آکرومگالی می باشد، اما باید با تست تحریک و سرکوب آن را تایید کرد. تست سرکوب گلوکز جهت بررسی ترشح بیش از حد:GH ترشح GH به قدری غیرقابل پیش‏بینی و اپیزودیک است. مقادیر GH راندوم سرم ممکن است در فرد مبتلا به آکرومگالی یا ژیگانتیسم طبیعی باشد. کلید تشخیص در این گونه موارد، اثبات سرکوب نشدن GH در پاسخ به یک دوز استاندارد گلوکز است. با استفاده از 100 گرم گلوکز در فرد طبیعی باید GH سرم به زیر 2 ng/ml برسد. تست تحمل انسولین جهت بررسی کمبود GH: نمونه‏های پایه و راندوم قادر به افتراق بین افراد طبیعی و مبتلایان به فقدان GH نیستند. تست دینامیک استاندارد طلایی در این موارد Insulin To


احتیاط ها

اندازه گیری های تصادفی GH شاخص مناسبی برای کمبود GH نمی باشد، زیرا ترشح این هورمون دوره ای است. ترشح GH در اثر استرس، ورزش، رژیم غذایی و قند خون پایین، افزایش می یابد. چاقی موجب کاهش ترشح GH می گردد. پاسخ بیماران مبتلا به فقدان GH به علت بیماری هیپوتالاموس به GHRH به اضافه GHRP-6 ممکن است طبیعی باشد که در این موارد ITT ممکن است تست مفیدتری باشد. اسکن رادیواکتیو طی هفته ی قبل از آزمایش می تواند بر نتایج آزمون به روش رادیوایمیونواسی(RIA) تأثیر بگذارد. نمونه شدیداً همولیز و لیپمیک موجب تداخل در نتایج آزمون می گردد. داروهایی که ممکن است سطوح GH سرم را بالا ببرند عبارتند از آمفتامین‏ها، بروموکریپتین، آرژ‏نین، دوپامین، کورتیکوتروپین، استروژن­ها، گلوکاگون، هیستامین، انسولین، لوودوپا، متیل دوپا، متی راپون، نیکوتینیک اسید، پروپرانول، وازوپرسین، ضد بارداری خوراکی و داروهایی که می‏توانند سبب کاهش GH سرم شوند عبارتند از کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین‏ها، پروبوکل و گلوکز.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد