02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Reticulocyte


کد آزمایش

458


مورد استفاده

ارزیابی فعالیت اریتروپوئتیک (خون سازی در مغز استخوان). بررسی خونریزی حاد و مزمن و کم‏خونی‏های همولیتیک. ارزیابی پاسخ اریتروپوئتیک به درمان انواع کم خونی‏ها ( پایش درمان کم خونی ها).


نام روش اندازه گیری

رنگ آمیزی حیاتی با نیو متیلن بلو ، بریلیان کریزل بلو، آزور B.


نام های مشابه

Reticulocyte Cellular Hemoglobin, Reticulocyte, whole blood شمارش رتیکلوسیت خون کامل،


نوع نمونه

خون کامل همراه با ضد انعقاد EDTA


حجم نمونه

2ml همراه با ضد انعقاد EDTA (لوله با درب بنفش) یا هپارینه (درب سبز)


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق به مدت 48ساعت و در 8-2 درجه سانتیگراد (دمای یخچال) تا 72 ساعت پایدار است. از فریز کردن نمونه اجتناب نمایید.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

خونگیری وریدی معمول است. در صورت اجبار از خون مویرگی می توان استفاده کرد. خون را در لوله های با درب بنفش یا لوله مویرگی هپارینه (درب سبز) برای نمونه مویرگی بریزید. لوله حاوی خون و ماده ضد انعقاد را به آرامی چندین بار سروته کرده تا خوب مخلوط شود. از سانتریفیوژ کردن اجتناب کنید. از لخته شدن و لیز شدن خون ممانعت شود. پس از نمونه گیری محل خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید. محل خونگیری را بانداژ نمایید. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، بالافاصله نمونه را به آزمایشگاه ارسال نمایید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

ü همولیز شدید نمونه ü لخته بودن نمونهü فریز کردن نمونه ü لوله بدون ضد انعقاد یا ضد انعقاد نا مناسب ü لوله ای که به خوبی پر نشده یا بیش از حد پر شده باشد ü لوله با برچسب نادرست یا بدون برچسب.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


اطلاعات بالینی

اطلاعات تکمیلی: رتیکولوسیت‏ها، گلبول­های قرمز جوانی هستند که هستة خود را از دست داده‏اند ولی هنوز دارای بقایای اسیدنوکلئیک ریبوزومی می‏باشند. ریبوزوم‏ها با بعضی از رنگ‏های پایه – حیاتی (آزور B، بریلیانت کرزیل بلو، متیلن بلو) واکنش داده و رسوباتی گرانولر و یا فیلامانی آبی­رنگ تشکیل می‏دهند. تعداد رتیکولوسیت‏های موجود در خون محیطی مرتبط با فعالیت اریتروپوئتیک (خون سازی) است که بطور طبیعی عمدتاً در مغز استخوان اتفاق می‏افتد. تعيين درصد اين سلولها درخون جهت براورد ميزان خون سازي موثر است. اخیراً آنالیزورهای اتوماتیک در دسترس می‏باشند که بلوغ رتیکولوسیت را از طریق اندازه‏گیری شدت فلورسانس تعیین می‏نمایند.


مقادیر مرجع

بزرگسالان: 1/5- 5 /0 درصد، اطفال (یک تا شش ماه): 3/1- 5 /0 درصد، نوزادان: کمتر یا مساوی 7 درصد،


تفسیر

تفسیر: شمارش رتیکولوسیت ها باید به دقت با سایر یافته های بالینی و آزمایشگاهی بررسی گردد. موارد افزایش و کاهش رتیکولوسیتها شامل:افزایش سطح: کم خونی همولیتیک، 4-3 روز پس از خونریزی، اریتروبلاستوز جنینی، درمان فقر آهن، درمان کمبود B12 و فولات.کاهش سطح: کم خونی پرنیشیوز و کمیود اسید فولیک، کم خونی فقر آهن، کم خونی آپلاستیک، پرتو درمانی، نارسایی مغز استخوان، بیماری های مزمن.


احتیاط ها

بارداری موجب افزایش تعداد رتیکلوسیتها می گردد.اجسام هاول- جولی (Howell – Jolly bodies) دانه های آبی رنگی هستند که در کم خونی های شدید یا همولیتیک در داخل گلبول های قرمز مشاهده می شوند. دستگاه های خودکار شمارشگر، گلبول های قرمز حاوی اجسام هاول – جولی را به اشتباه به عنوان رتیکلوسیت می شمارند و تعداد رتیکلوسیت ها را بطور کاذب بالا نشان می دهند.همچنین شمارش‏های بالای غیرمعمول رتیکلوسیت در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن (CLL)، پارازیت‏های داخل سلولی از جمله مالاریا، پلاکت‏های بزرگ، بعضی درمان­های دارویی، پروتوپورفیری اریتروپوئتیک و آگلوتی‏نین‏های سرد مشاهده می گردد.در بیمارانی که اخیراً ترانسفوزیون (تزریق) داشته­اند، رتیکولوسیت‏ها ممکن است به علت رقیق شدن خون کاهش پیدا کنند.گلوکز خون بالا موجب کاهش کاذب شمارش رتیکلوسیت می گردد. داروهای ایجاد کننده کم خونی آپلاستیک منجر به کاهش رتیکلوسیت و داروهای ایجادکننده همولیز موجب افزایش رتیکلوسیت می گردند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7 روز در دمای یخچال