02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

FBS


کد آزمایش

1


مورد استفاده

تشخیص و مدیریت دیابت شیرین و دیگر اختلالات متابولیسم کربوهیدرات از جمله دیابت بارداری، هیپوگلیسمی نوزادان ، هیپوگلیسمی ایدیوپاتیک، و کارسینوم سلولهای بتای پانکراس


نام روش اندازه گیری

فتومتريک


نام های مشابه

قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS


نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA ، مايعات بدن ، ادرار رندم و ٢٤ ساعته


حجم نمونه

٠.٤ ميلي ليتر


کمترین حجم نمونه

٠.٢ ميلي ليتر


نگهداری نمونه

در C◦ 4 به مدت 7 روز و در C◦20- به مدت 30 روز پایدار است. بعد از نمونه گیری طی یک ساعت سرم یا پلاسما جدا گردد زیرا گلوکز خون در دمای اتاق هر ساعت به دلیل متابولیزه شدن 10% کاهش می یابد.


حمل و نقل نمونه

سرم را جدا و فریز و یا در دمای سرد سریعا منتقل شود.


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی ،سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

هموليز، ايکتريک، ليپميک.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

حداقل 8 و حداکثر 10 ساعت ناشتا ضروری است.


اطلاعات بالینی

1-استعمال سیگار در طی انجام آزمایش موجب افزایش سطح گلوکز خون می گردد. 2-استرس: به علت اثر کاتکول آمین ها بر افزایش سرم، موجب بالا رفتن آن می شود.3-استعمال یکسری از داروها قبل از انجام آزمایش که بر سطح گلوکز خون تأثیر گذارند.


مقادیر مرجع

بند ناف: 45 - 96 mg/dl نوزاد نارس: 20 - 60 mg/dl نوزاد: 30 - 60 mg/dl اطفال زیر دوسال : 60 - 100 mg/dl کودکان بالا دو سال الی بزرگسالان: 70 - 110 mg/dl مقادیر دامنه طبیعی پس از 50 سالگی افزایش می یابد.


تفسیر

گلوکز يا FBS تست مقدماتي براي ارزيابي خطر ديابت و در تشخيص ديابت و مونيتورينگ درمان آن است. بالا بودن FBS يکي از اجزاي سندروم متابوليک است.بازه سنی : از 1 روز تا 1 روز 40 - 40 بازه سنی : از 2 روز تا 28 روز 30 - 60 بازه سنی : از 29 روز تا 60 روز 50 - 80 بازه سنی : از 61 روز تا 15 سال 60 - 100 بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال 70 - 100


احتیاط ها

هيپوگليسمي غير واقعي به علت لوکوسيتوز ، هموليز ، گليکوليز در نمونه هاي مانده يا خيلي گرم شده و تاخير در جدا کردن سرم يا پلاسما از گلبول هاي قرمز ايجاد مي شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد