02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

P.S.A


کد آزمایش

341


مورد استفاده

غربالگري سرطان پروستات در مردان مسن تر از 50 سال. كنترل سير سرطان پروستات و كمك به ارزيابي ميزان تأثير درمان.


نام روش اندازه گیری

کمی لومینوسانس، فلوئوروسانس ایمو نو اسی (IFA)


نام های مشابه

آنتي ژن اختصاصي پروستات


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

1 ml


نگهداری نمونه

نمونه در دماي 4 درجه سانتي گراد 24 تا 48 ساعت و در C˚20- تا 3 ماه پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

بيمار نبايد اخيراً معاينه ركتال (Digital rectal exam) و يا بافت برداري سوزني پروستات شده باشد، زیرا ممكن است سبب افزايش موقت و جزئي PSAشود. سن بیمار و سابقه معاینه باید قبل از نمونه گیری پرسیده شده و در برگه آزمایش یادداشت گردد. بلافاصله بعد از نمونه گیری، خون را سانتریفوژ کرده و سرم را تا زمان آزمایش فریز کنید.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

هموليز شدید موجب عدم پذیرش نمونه می گردد.


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

این مارکر اختصاصی برای بدخیمی پروستات نبوده و مقادیر آن ممکن است در متدهای مختلف، متفاوت باشد. آزمايش PSA بايد قبل يا 6 هفته پس از دستكاري غده پروستات و پس از عفونت هاي باکتریایی مجاري ادراري صورت گيرد. اسید فسفاتاز پروستاتی (PAP) شاخص توموری دیگری برای سرطان پروستات است. حساسیت و اختصاصیت آن از آزمون PSA کمتر می باشد. و کاربرد آن رو به کاهش گذاشته است. سن بیمار در ریپورت آزمایش حائز اهمیت است.


تفسیر

تفسیر: اندازه گیری PSA در درمان و پیگری سرطان پروستات مؤثر است. بالاترین ارزش PSA به عنوان یک شاخص برای پیگیری بیماران با ریسک بالا و یا بیماریهای پیشرفته است. افزایش مقادیر PSA در سرطان پروستات، هيپرتروفي خوش خيم پروستات ((BPH ، التهاب پروستات (پروستاتيت) مشاهده می شود. PSA موجود در سیتوپلاسم سلول های پروستات مبتلایان، به درون جریان خون تخلیه می شود و سطح آن در خون افزایش می یابد. PSA به تنهایی شاخص محکمی جهت تشخیص سرطان پروستات نیست و باید حتماً با معاینه رکتال (DRE) همراه باشد. زیرا PSA در هیپرتروفی (بزرگ شدن بیش از حد عضو ) خوش خیم پروستات نیز بالا می رود. مقادیر PSA با محدوده 95 % برای هر دهه سنی تعیین شده است. حد پایینی PSA، مقادیر کمتر از 1 ng/ml است. مقادیر بین 4-8 ng/ml در بیماران مبتلا به هیپرتروفی خوش خیم پروستات مشاهده می شود و مقادیر بیشتر از 8 ng/ml جهت سرطان پروستات قابل تشخیصی تر است. گرچه تشخیص قطعی معاینه رکتوم و اندازه پروستات است. مقادیر بیشتر از 2 ng/ml به عنوان وقوع عود بیوشیمیایی سرطان پروستات در مردان بعد از برداشتن پروستات قابل ملاخظه است.


احتیاط ها

مواردی که موجب افزایش کاذب در مقادیر PSA می گردند عبارتند از: معاينه ركتال دستكاري پروستات در اثر بيوبسي يا برش برداري از پروستات از راه پيشابراه انزال در طي 24 ساعت قبل از آزمايش خون پروستاتیت و عفونت هاي اخير مجراي ادراري دارو هایی از قبیل فيناستريد ، سيكلوفسفامید، دي اتيل استيل سيترول، متوتروكسات افراد در معرض تماس با حیوانات ممکن است دارای آنتی بادی ضد حیوانی (anti-animal antibodies) باشند. این آنتی بادیها ممکن است در روشهای ایمونو اسی تداخل کرده و نتایج نا معتبر حاصل شود.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد