تهران، پیروزی، صد دستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه سوم، واحد 5     02136901510 02136600331 09392235511

ویژه آزمایشگاه ها

ویژه پزشکان

آزمایشات

بخش ها

معرفی اجمالی بخش های آزمایشگاه

آخرین اخبار و مطالب

سازمان های طرف قرارداد