تهران، پیروزی، صد دستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه سوم، واحد 5     02136901510 02136600331 09392235511

بیمه آرمان سفیران سلامت

سازمان های طرف قرارداد

 معرفی شرکت

شرکت آرمان سفیران سلامت در زمینه خدمات بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل شرکت هواپیمایی ماهان و شرکت های وابسته به ماهان فعالیت دارد و وابسته به شرکت هواپیمایی ماهان می باشد.

portfolio image