تهران، پیروزی، صد دستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه سوم، واحد 5     02136901510 02136600331 09392235511

آزمایشات

U.Micro Alb


کد آزمایش

165


مورد استفاده

ارزیابی بالقوه شروع نفروپاتی اولیه در بیماران دیابتی


نام روش اندازه گیری

روشهای متداول: RIA، ELISA، رادیو ایمونو دیفیوژن (RID)، ایمونوتوربیدومتری


نام های مشابه

میکرو آلبومین ادرار، Albumin Urine test


نوع نمونه

ادرار رندوم یا 24 ساعته


حجم نمونه

5 ml


نگهداری نمونه

نمونه در دمای C◦ 4 و C◦20- به مدت 7 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1- حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید. 2- در صورت استفاده از ماده نگهدارنده در جمع آوری ادرار 24 ساعته تولوئن، تیمول و اسیدبوریک مناسب می باشد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1- در صورت نمونه 24 ساعته، جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته صورت گیرد. 2- نیاز به ماده نگهدارنده ندارد. 3- قبل از برداشتن 5 میلی لیتر برای انجام آزمایش ، آن را خوب مخلوط کنید.


اطلاعات بالینی

ورزش سنگین و دوره قاعدگی در خانمها میزان میکروآلبومین در ادرار را افزایش می دهد. بنابراین در این شرایط از نمونه گیری اجتناب گردد.


تفسیر

تفسیر: میکروآلبومینوری 24 ساعته به مقادیر بین mg/24 300- 30 اطلاق می گردد.


احتیاط ها

از جمع آوری نمونه ادرار در ظروف حاوی اسیدکلریدریک، کربنات سدیم و اسید استیک به علت رسوب آلبومین در این اسیدها اجتناب گردد.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد