02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخان، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

آزمایشات

Listeria Ab


کد آزمایش

351


مورد استفاده

1. تشخیص لیستریوزیس. 2. کمک به تشخیص مننژیت لیستریایی در افراد دچار نقص سیستم ایمنی.


نام روش اندازه گیری

Immunoflurescence


نام های مشابه

: Listeria Ab, CF, Serum، Listeria Antibody, CF, Serum


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

ml 1


نگهداری نمونه

نمونه در دمای اتاق به مدت 2 روز ، در ◦c 4 به مدت 14 روز و در ◦c 20- به مدت 30 روز پایدار است.


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

1. پس از نمونه گیری نمونه سرم یا CSF در ویالهای پلاستیکی ریخته شود. 2. نمونه ها بالافاصله در یخچال (5-2 درجه سانتیگراد) قرار گیرد.


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه با همولیز یا لیپمیک شدید و نمونه های غیر از سرم یا .CSF


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.


اطلاعات بالینی

§ این تست اهمیت ویژه ای در خانم های باردار، افراد دچار ضعف سیستم ایمنی و نوزادان دارد. § روشهای ELISA و PCR می توانند با داشتن ویژگی و حساسیت روش IFA، محدودیت های IFA از قبیل طولانی بودن مدت زمان آزمایش و وابسته بودن به مهارتهای چشمی را جبران نماید


تفسیر

خانواده لیستریا باکتریهای گرم مثبت هوازی بوده و از چندین سوش تشکیل شده اند که تنها سوش بیماریزا لیستریامونوسیتوژنز می باشد. لیستریا مونوسیتوژنز عامل عفونتهای مننگوآنسفالیتی و سپتی سمی (عفونت خون) در نوزادان می باشد. همچنین این باکتری می تواند در افراد دچار نقص سیستم ایمنی عامل مولد مننژیت باشد. عفونت به لیستریا در طول حاملگی موجب سقط جنین می شود. آلودگی به این باکتری در نوزادان در هفته اول به صورت سپتی سمی، پنومونی و بافت های گرانولوماتوز و در هفته دوم به بعد موجب علائم مننژیت مثل تهوع و گرفتگی عضلات می گردد. باتوجه به آنکه جداسازی و کشت این باکتری گرم مثبت ( عامل درصد چشمگیری از سقط های جنین و عفونتهای مادرزادی) دارای مشکلاتی می باشد، روشهای سرولوژیک و ایمونولوژیک از بهترین روشهای تشخیصی می باشد.


احتیاط ها

· وجود تیترهای بالای آنتی بادی بر علیه توکسوپلاسما می تواند باعث بدست آمدن تیترهای بالای کاذب برای لیستریا شود (Cross Reaction). · نمونه های شدیداً همولیز، لیپمیک و ایکتریک می تواند در آزمایش تداخل ایجاد کند.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد