02136901510 09392235511     تهران،پیروزی، صددستگاه، کوچه ایلخانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد1

نظرسنجی

مراجعین

1. میزان رضایت از برخورد اولیه پرسنل پذیرش و جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2. میزان رضایت از سرعت عمل پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3. میزان رضایت از ارائه توضیح جهت آمادگی قبل از آزمایش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4. میزان رضایت از نحوه تعامل مالی متصدی پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5. میزان رضایت از بابت هزینه آزمایشات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6. میزان رضایت از مهارت و دقت عمل خون گیری (آزمایشگاه یا منزل)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7. میزان رضایت از سطح بهداشتی سالن و سرویس بهداشتی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8.میزان رضایت شما از سرعت جوابدهی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9.میزان رضایت شما از نحوه ارسال جواب شامل وب سایت و واتس اپ
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10.میزان رضایت شما از ساعت شروع به کار (7صبح) و پایان (19:30)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11.میزان رضایت شما از تکریم و احترام به سالمندان و معلولین
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12.میزان رضایت شما از پاسخ دهی تلفن
عالی
خوب
متوسط
ضعیف